บริษัท เอวิท คอมมูนิเคชั่น ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการทางภาคเหนือเข้าร่วมงานสัมมนาในงาน “Bangkok OA Coms Road Show : North Area”

security and surveilance solution seminar 2014

บริษัท เอวิท คอมมูนิเคชั่น จำกัด ผู้ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดยี่ห้อ SAMSUNG , ระบบบันทึกภาพยี่ห้อ NUUO และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่องอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในงาน “ Bangkok OA Coms Road Show : North Area “ โดย บริษัท กรุงเทพโอเอคอมส์ จำกัด ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เป็นผู้จัดงาน ซึ่งจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง ห้องอิมพีเรียลฮอลล์ 1 ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น.โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้แก่ตัวแทนจำหน่ายและผู้ใช้งานทางภาคเหนือ

บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ (จำกัดหน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาโดยคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และตอบกลับมาที่ นางสาวจิตติมา โทรสารหมายเลข 0-2570-1842 หรือ ทางอีเมล์ avit.jittima@gmail.com ภายใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 นี้