ผลงานการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ผลงานการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ผลงานการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยเอวิทคอมมูนิเคชั่น

ทางทีมงานของเอวิทคอมมูนิเคชั่นได้ทำการวางระบบและติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DHURAKIJ BANDIJ UNIVERSITY

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0-2942-3868-72