ผลงานการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ผลงานการติดตั้งกล้องวงจรปิดของเรา

ทางทีมงานของเอวิทคอมมูนิเคชั่นได้ทำการวางระบบและติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับ GFPT NICHIRE (THAILAND) CHONBURI

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0-2942-3868-72