กล้องวงจรปิด

IoT อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง !

ก่อนหน้านี้ เราคุ้นเคยกับการป้อนคำสั่งลงในอุปกรณ์เพื่อให้อุปกรณ์ใดๆ ก็ตามทำงานสนองตอบในสิ่งที่เราต้องการ (Human-to-Machine) แต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับเทคโนโลยี IoT คือ การนำเทคโนโลยีเครือข่ายมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ 2 อุปกรณ์หรือมากกว่า